nb-NOen-US
Du er her:   Hjem
  |  Logg inn

Velkommen

Internkontroll (IK) er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheter planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.


Det er i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) at vi finner kravene om systematisk HMS-arbeid i virksomheter. 


For å lette det daglige arbeidet med oppfølging av internkontrollen, har vi utarbeidet en elektronisk HMS-portal. Portalen består hovedsakelig av lovsamlinger, sjekklister og forslag til hvordan HMS-arbeidet kan løses på en enkel og grei måte. Portalen inneholder også en arkivfunksjon som gir virksomheten muligheten til å laste opp møtereferater, kart, FDV dokumentasjon, dokumentasjon på gjennomførte kontrollrunder, avtaledokumenter, telefonlister osv. 

           
Portalen inneholder også en elektronisk handlingsplan og avviksmodul. Dette gjør at avvik kan innregistreringes ved bruk av en skreddersydd APP som er kompatibel med de fleste smarttelefoner på markede. Innregistrerte hendelser lastes direkte opp i portalen og genererer varslinger til ansvarlig saksbehandler.

Ta kontakt med oss på post@hmsportalen.no
      
  

 

  

           
      Bestill her                            Demo flash  
           

Resultat24 AS ©